Analiza GBP/JPY z dn. 22.10.2017

Para GBP/JPY  pozostaje w trendzie wzrostowym na wykresie tygodniowym. Dopóki strefa 139.30-141.83 nie zostaje wybita, poszukiwać powinniśmy tylko pozycji długich, ponieważ:

 1. Największa korekta nie została wybita,
 2. Linia trendu pozostaje nienaruszona,
 3. Strefa popytowa nie została wbita,

Wykres dzienny przedstawia się następująco:

Strefa podażowa na poziomie 149.29-149.86 pozostaje niewybita. Prawdopodobnie mamy do czynienia z konsolidacją.

Pokonanie tej strefy, stworzy nam nową strefę popytu oraz trend wzrostowy na wykresie dziennym, co pozwoli nam na zajmowanie pozycji długich.

Analiza GBP/USD z dn. 22.10.2017

Funt do dolara pozostaje w trendzie wzrostowym na wykresie tygodniowym, ponieważ:

 1. Największa korekta ma zasięg 760 pips i nie została wybita,
 2. Popyt znajduje się w okolicach 1.2798-1.2948 i nie został wybity,
 3. Linia trendu wskazuje na trend wzrostowy i nie została wybita,

Z wykresu dziennego możemy stwierdzić:

 1. Prawdopodobnie trend spadkowy zakończył się, gdyż linia trendu została w widoczny sposób wybita,
 2. Strefa podażowa (1.3290) została wybita, zatem mamy nową strefę popytu w okolicach 1.3028-1.3111 – jest to świetna strefa (90 pips) do zajmowania pozycji długich. TP dla pozycji 360 pips, czyli ostatni szczyt t. wzrostowego.

Analiza EUR/JPY z dn. 22.10.2017

Para EUR/JPY na wykresie tygodniowym znajduje się w trendzie wzrostowym. Ostatnie 3 korekty są tej samej wysokości, zatem nie ma powodów do zajmowania pozycji krótkich – tylko długie.

Popyt z wykresu tygodniowego znajduje się w okolicach 129.35-130.70. Trend wzrostowy otrzymywany jest tak długo, aż ostatnia strefa popytu nie zostaje wybita.

Należy zatem przejść na wykres dzienny i wyznaczyć poziomy popytowe na wykresie dziennym.

Strefa 131.67-132.31 jest świeżą strefą popytu, więc korekta do tego poziomu będzie dla nas sygnałem wejścia z poziomem SL 60-70 pips.

Take profit – 134.50, gdyż tam znajduje się ostatni szczyt.

Analiza EUR/USD z dn. 22.10.2017

EUR/USD na wykresie tygodniowym prawdopodobnie znajduje się w konsolidacji.

Linia trendu została pokonana, największa korekta w trendzie została wybita. Miejscem podaży jest strefa 1.18-1.20. Nie należy zatem zajmować już pozycji długich na tej parze.

Jeżeli na wykresie tygodniowym widoczna jest konsolidacja oraz złamanie trendu wzrostowego, powinniśmy zając się interwałem wyższym, aby ustalić poziomy wejścia oraz aktualny kontekst.

Z wykresu miesięcznego wynika, że para ta powinna wykonać korektę do poziomu 1.0639. Jest to bardzo spory zasięg, można zatem zastanowić się nad zajęciem pozycji krótkiej na podstawie interwału dziennego:

Na wykresie dziennym strefa podażowa znajduje się na poziomie 1.1893-1.20. Jest to jednak bardzo agresywne wejście. Zalecamy zatem nie rozgrywanie tej pary do czasu, gdy cena:

 1. Nie wybije poziomu 1.1650 (czerwona linia) – wtedy stworzy się nowa strefa podażowa / decyzyjna, na podstawie której będziemy mogli zajmować pozycje krótkie,
 2. Nie wybije nowego szczytu – wtedy z wykresu tygodniowego trend wzrostowy zostanie kontynuowany, a my – „będziemy mieli pozwolenie” na granie pozycji długich.

Analiza ropy BRENT z dn. 22.10.2017

Ropa BRENT w średnim terminie (wykres tygodniowy) znajduje się w trendzie wzrostowym, tak długo jak cena nie wybije poziomu $52-50.

Brent ropa

Powinniśmy zatem na wykresie dziennym szukać okazji do zajęcia pozycji długiej.

Po analizie wykresu dziennego stwierdzić możemy, że:

 1. Największa korekta w trendzie wzrostowym na wykresie dziennym nie została wybita,
 2. Aktualnie znajdujemy się w impulsie,
 3. Strefa $56.80-56.00 jest świetną okazją do zajęcia pozycji długiej.

Analiza złota z dn. 22.10.2017

Złoto w średnioterminowym kontekście (wykres tygodniowy) pozostaje w konsolidacji.

Trend wzrostowy, który trwał od lipca został wybity:

 1. Nie została respektowana strefa popytowa (zielona strefa – wybita),
 2. Linia trendu została wybita,
 3. Stworzona została nowa podaż (szara strefa),

Z wykresu tygodniowego zatem wynika, że:

 1. Nie powinniśmy spodziewać się umocnienia złota w długim terminie (nowych maksimów cenowych),
 2. Powinniśmy w oparciu o wykres dzienny szukać okazji do zajęcia pozycji krótkich, gdy cena wykona korektę do strefy podaży,

Wykres dzienny przedstawia się następująco:

Gold, Daily

Trend spadkowy z dużym prawdopodobieństwem został złamany. Formacja 123 nie jest widoczna, więc popyt znajduje się w okolicach $1261-1267.
Zatem z dużym prawdopodobieństwem cena od strefy popytowej na D1 wykona korektę do strefy podażowej na W1. Następnie zaobserwujemy spadki.

 • 1
 • 2