GOLD – buy limit 23.10.2017

Zainicjowaliśmy nową pozycję. Jest to złoto z wykresu dziennego.

Złoto wybijając linię trendu oraz strefę podażową, aktywuje tym samym popyt w okolicach $1261-1276.
Niestety, strefa to 15$ czyli za dużo z wykresu dziennego. Niestety, musimy negocjować z rynkiem o lepsze ceny, co nie zawsze skutkuje otworzeniem pozycji, za to – chroni nasz kapitał, co jest najistotniejszym – dla nas – aspektem tradingu.
Zlecenie zostaje ustawione tak, aby SL zawierał się w okolicach 7.50$.
Cel dla tej pozycji to $1330, czyli $65. Otrzymujemy tym samym stosunek zysku do ryzyka na poziomie 1:8.6

Teraz tylko pozostaje czekać na aktywację pozycji.

Analiza złota z dn. 22.10.2017

Złoto w średnioterminowym kontekście (wykres tygodniowy) pozostaje w konsolidacji.

Trend wzrostowy, który trwał od lipca został wybity:

  1. Nie została respektowana strefa popytowa (zielona strefa – wybita),
  2. Linia trendu została wybita,
  3. Stworzona została nowa podaż (szara strefa),

Z wykresu tygodniowego zatem wynika, że:

  1. Nie powinniśmy spodziewać się umocnienia złota w długim terminie (nowych maksimów cenowych),
  2. Powinniśmy w oparciu o wykres dzienny szukać okazji do zajęcia pozycji krótkich, gdy cena wykona korektę do strefy podaży,

Wykres dzienny przedstawia się następująco:

Gold, Daily

Trend spadkowy z dużym prawdopodobieństwem został złamany. Formacja 123 nie jest widoczna, więc popyt znajduje się w okolicach $1261-1267.
Zatem z dużym prawdopodobieństwem cena od strefy popytowej na D1 wykona korektę do strefy podażowej na W1. Następnie zaobserwujemy spadki.